Make your own free website on Tripod.com

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງ ປີ 2001

| ກັບຄືນເວັບຫນ້າທຳອິດ | ກັບຄືນ "ເສດຖະສາດ - ຄຸ້ມຄອງ" | ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ພາກວິຊາເສດຖະສາດ |

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ນັກສຶກສາ1 ນັກສຶກສາ2 ນັກສຶກສາ3 ອາຈານນໍາພາ ອາຈານຊ່ອຍນໍາພາ ກໍາມະການ1 ກໍາມະການ2 ວັນປ້ອງກັນ ສະຖານທີ່ ເວລາ
1 ກໍລະນີສຶກສາ ໂຮງງານດິນຈີ່ ນ. ໄພມາລີ ສິດທິລາດວົງສາ ທ. ສຸກສະຫມອນ ອ່ອນມະລິວັນ   ຄອນສະຫວັນ ພະວໍລະຈິດ   ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ອັງຄານ 31/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 15.00-16.00ມ.
2 ສຶກສາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງານຂອງ​ ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ເລກ I ກອງທັບ ທ. ຄໍາພູ ຜຸຍຍະວົງ ທ. ບົວສະຫວ່າງ ຈໍາປາພັນ   ຄອນສະຫວັນ ພະວໍລະຈິດ   ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ ໂພສີ ທິບດາວັນ ອັງຄານ 31/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 13.00-14.00 ມ.
3 ສຶກສາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງານຂອງ ບໍລິສັດຝ້າຍລາວ ນ. ລັດສະຫມີ ພົງສາ ນ. ໃຫມທອງ ຄໍາມີ   ຄອນສະຫວັນ ພະວໍລະຈິດ   ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ອັງຄານ 31/07/2001 ຄອມພິວເຕີ 11.00-12.00 ມ.
4 ການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ນ. ອາລຸນສະຫວັດ ດີດວງເພັດ ນ. ພອນຊາລິນ ເຈີດຈິ່ງ   ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ ນະຣິນ-ສັກກະຣາຊ ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ສຸກ 27/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
5 ສຶກສາການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະ ສິກອນຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ (ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ) ນ. ຄໍາພູວົງ ວິສີສົມບັດ ນ. ພູວຽງ ຫຼວງໄຊ ທ. ສອນປະດິດ ນໍລະສິງ ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ ໂພສີ ທິບດາວັນ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ຈັນ 30/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 11.00-12.00ມ.
6 ການວີໄຈຕົ້ນທຶນ ແລະຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງບໍ ລິສັດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ລົດເມ ນ. ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ ນ. ອານຸໄວ ໄຊສຸວັນ ນ. ຄໍາຫຼ້າ ເຮືອນມະນີ ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ   ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ຈັນ 30/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 13.00-14.00 ມ.
7 ການວິໄຈຕົ້ນທຶນ-ຜົນໄດ້ຮັບທາງທຸລະ ກິດຂອງບໍລິສັດ ນໍ້າຫວານ ລາວ ທ. ຄໍາພອນ ແສງສຸລິວົງ ທ. ອຸແກ້ວ ສີພັນດອນ   ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ ໂພສີ ທິບດາວັນ ໂພສີ ທິບດາວັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ພະຫັດ 02/08/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
8 ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຸ້ນ ຢູ່ໃນ ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ - ແງ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ສ. ປ. ປ. ລາວ ທ. ສົມສະໄຫມ ໂພທິສານ ທ. ພູນສັກດາ ພິມພະວົງ   ດາລັດ ບຸບຜາ   ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ອັງຄານ 24/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 14.00-15.00 ມ.
9 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການວິໄຈການເງິນສໍາ ລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ເອກະສານລາຍງານການ ເງິນຢູ່ໃນວິສາຫະກິດບັນຊີ ຂະຫຍາຍຕົວ ທ. ຄານສັກສິດ ທາດານາບຸດ ທ. ວິລະສັກ ສຸນແກ້ວວົງສາ   ດາລັດ ບຸບຜາ ບຸນເຮັ່ງ ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ໂພສີ ທິບດາວັນ ອັງຄານ 24/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 10.00-11.00 ມ.
10 ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທຶນ ຫມູນວຽນ ແລະຜົນຕາມມາ ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ພົບພໍ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນໄລຍະປີ 1997-1999 ນ. ອາລຸນ ທໍາມະວົງສາ ນ. ອາລຸນວັນ ວິສຸວັນນະວົງສາ   ດາລັດ ບຸບຜາ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ອັງຄານ 24/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 11.00-12.00 ມ.
11 ພາລະບົດບາດ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ການເງິນໃນບັນດາ ວິສາຫະກິດ ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ທ. ເພັດສະລາດ ວົງພະຈັນ ທ. ມະໂນໄຊ ພອນວັນທາ   ດາລັດ ບຸບຜາ   ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ອັງຄານ 24/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
12 ຄວາມເພີງພໍໃຈ ໃນການຊື້ ຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າຫວານລາວ ຂອງ ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ພຶ້ນຖານ ສາຍສັງຄົມ ປີ 2 ນ. ໄພວອນ ດີມະນີວົງ ທ. ພຸດທະສັກ ອິນທະມິດ   ທອງວັນ ສີລິວັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ໂພສີ ທິບດາວັນ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ພຸດ 11/07/2001 ຫ້ອງການອາຈານ ຄໍາເຜີຍ 15.30-16.30
13 ການຈອງອິນເຕີເນັດ ກັບລາວເທລ ແລະທາງເລືອກອື່ນໆ ນ. ພຸດສະດີ ຈູມມະລີ ທ. ຫົງຈັນ ໄຊຍະວົງ   ນະຣິນ-ສັກກຣາຊ   ຄໍາພັນ ແສງສຸລິວົງ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ພະຫັດ 02/08/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 13.00-14.00 ມ.
14 ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດມືໃຫມ່ ກັບ ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່, ການເລືອກໃຊ້ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ ແລະການດາວໂຫຼດ ນ. ບຸນນອງ ຫຼວງໂຄດ ທ. ຈັນສະຫມອນ ຜອງຈັນທາ   ນະຣິນ-ສັກກຣາຊ   ຄໍາພັນ ແສງສຸລິວົງ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ອັງຄານ 31/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 16.00-16.40 ມ.
15 ຮ້ານອິນເຕີເນັດ, ການສ້າງຕັ້ງ, ທ່າແຮງ ແລະບັນຫາ ນ. ສີໄພວັນ ສຸວັນນະລາດ ນ. ບຸດສາຄອນ ແກ້ວໂຣດົມ   ນະຣິນ-ສັກກຣາຊ   ຄໍາພັນ ແສງສຸລິວົງ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ສຸກ 20/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
16 ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງການ ນໍາເຂົ້າແຮງງານຕ່າງຊາດ ນ. ສາຍສະຫວາດ ຈ່າສານ ນ. ພັນພະສາ ຫຼອມຈັນທະລາ ນ. ເພັດສີລາ ສົມຊະນິດ ມະລິຍະ ໄຊຍະວົງ ໂພສີ ທິບດາວັນ ມະນີໂຊດ ຫຼຽນປະເສີດ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ພະຫັດ 06/09/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
17 ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງຟາມນາບົງ ທຽບກັບ ຜະລິດພັນ ນໍາເຂົ້າ ນ. ຄໍາມະນີ ປຸງປານີ ນ. ວຽງມາລາ ສີດານຸມົນ ທ. ຄໍາຊົມພູ ພະໄຊສິດທິເດດ ສີທາ ເຂັມມະລາດ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ພຸດ 04/07/2001 ຫ້ອງ F 13.00-14.00
18 ປຽບທຽບຄວາມອາດສາມາດ ແລະອຸບ ປະສົງໃນຟາມຄະນະກະເສດສາດ (ຫມູ) ທ. ຄໍາດີ ຢົງວາທ່າວ ທ. ຕູ້ຢີ່ລໍ່ ເຈ່ຍສ້າຕົ່ງປາວ ທ. ບີທ່າວ ໂມເລົ່າ ສີທາ ເຂັມມະລາດ   ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ທອງວັນ ສີຣິວັນ ພຸດ 04/07/2001 ຫ້ອງ F 14.00-15.00
19 ການສົ່ງເສີມຜະລິດພັນຝ້າຍລາວ ໃນ ສປປ ລາວ ທ. ສຸກພະຈັນ ວັນນະສີ ທ. ບັນດາວົງ ພາມາດ   ສົມພອນ ພົນອາສາ   ຄອນສະຫວັນ ພະວໍລະຈິດ ແສງທອງ ໂພທິສານ ສຸກ 24/08/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 10.00-11.00 ມ
20 ແຜນການຕະຫຼາດຂອງທະນາຄານ ນ. ສິດທັດຖາ ໄຕແກ້ວພິທູນ ນ. ມອນສະຫວັນ ແສນໄຕ ທ. ອານູ ສຸດທິວົງ ແສງທອງ ໂພທິສານ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ຈັນ 30/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
21 ໂຄງການສົ່ງອອກຫີນກໍ່ສ້າງ ນ. ມະນີວອນ ພົນອາມາດ ນ. ອຸດາລອນ ຂັດຕິຍະວົງ ທ. ບຸນປະເສີດ ສີຫາວົງ ແສງທອງ ໂພທິສານ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ຈັນ 23/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
22 ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ບ້ານສີສະຫວາດເຫນືອ ຕໍ່ນໍ້າດື່ມກາຫົວເສືອ ຂະຫນາດ 20 ລິດ ນ. ນິດດາວອນ ວົງສະຫງ່າ ນ. ປານີຕາ ປານຄໍາ ນ. ວັນນິສາ ທໍາມະຈັກ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ໂພສີ ທິບດາວັນ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ອັງຄານ 10/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 13.00-14.00
23 ການລິເລີ່ມ ແລະການດໍາເນີນການພັດ ທະນາຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ມີປະສິທິພາບ ນ. ສຸພາພອນ ຄໍາແສນນາມ ນ. ພອນສະຫວັນ ຫຼວງສຸພົມ   ສົມພອນ ພົນອາສາ   ແສງທອງ ໂພທິສານ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ອັງຄານ 31/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 10.00-11.00 ມ.
24 ວິເຄາະການລົງທຶນ ການຂົນສົ່ງໂດຍ ສານສາຍໃຕ້ (ລົດໂດຍສານ) ທ. ພູນໄຊ ພົມມີໄຊ ທ. ຫມອນທອງ ບົວແສງທອງ   ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ພຸດ 11/07/2001 ຫ້ອງການອາຈານ ຄໍາເຜີຍ 14.30-15.30
25 ແນວທາງໃນການປັບປຸງ ການບໍລິຫານ ບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຜົນສໍາເລັດຂອງ ທຸ ລະກິດ (ກໍລະນີສຶກສາ ບໍລິສັດເບຍລາວ) ນ. ຂັນທະລີ ມູນວົງ ນ. ດາລາເພັດ ສີຫານາດ   ສົມພອນ ພົນອາສາ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ ຈັນ 30/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 14.00-15.00 ມ.
26 ຄວາມສໍາຄັນດ້ານການຕະຫຼາດ ກັບການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ນ. ພຸດທະສອນ ບຸບຜາ ທ. ບຸນທົງ ທອງຄໍາສຸກ   ສົມພອນ ພົນອາສາ   ແສງທອງ ໂພທີສານ ບຸນເຮັ່ງ ຈັນ 23/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 10.00-11.00 ມ.
27 ສຶກສາປັດໄຈດືງດູູດເອົາການລົງທຶນ ຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາ ລົງທຶນ ນ. ທະວີສຸກ ອານຸວົງ ນ. ບົວລະພາ ພູມາລາວົງ ນ. ວຽງນາລີ ດວງພະຈັນ ມະລິຍະ ໄຊຍະວົງ   ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ອັງຄານ 31/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 14.00-15.00 ມ.
28 ທຸລະກິດຜ້າໄຫມ: ແຂ່ງຂັນແນວໃດ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ນ. ສົມໃຈ ສີບຸນເຮືອງ ທ. ໄຊເສດຖາ ວັນນາວອນ   ສົມພອນ ພົນອາສາ   ແສງທອງ ໂພທິສານ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ຈັນ 30/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 15.00-16.00 ມ.
29 ສຶກສາຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໃນ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ນ. ລັດສະຫມີ ທໍາມະວົງ ນ. ຫົງພະຈັນ ສີສຸລາດ ທ. ສົມພັນ ສັນຕິວົງ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ໂພສີ ທິບດາວັນ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ ອັງຄານ 10/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 14.00-15.00
30 ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ຫັດຖະກໍາ (ຜ້າໃຫມ) ສູ່ການສົ່ງອອກ ນ. ມະນີວອນ ສີຫາລາດ ນ. ເພັດສະຫມອນ ສຸກຂະເສີມ ນ. ສຸພັດຕາ ສຸວັນນະວົງ ແສງທອງ ໂພທິສານ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ຈັນ 30/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 10.00-11.00 ມ.
31 ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ນ. ວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ ນ. ພອນທິດາ ວົງໄຊ   ແສງທອງ ໂພທິສານ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ແສງຈັນ ຈັນທະເສນ ອັງຄານ 31/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.
32 ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ນ. ມະນີພອນ ສຸດທິດາ     ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ສຸກ 07/09/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 09.00-10.00 ມ.
33 ສຶກສາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງານຂອງ ໂຮງງານປລາສະຕິກ ທ. ບຸນທະວີ ໄຊຊົມພູ     ຄອນສະຫວັນ ພະວໍລະຈິດ   ໂພສີ ທິບດາວັນ ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ ສຸກ 27/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 11.00-12.00 ມ.
34 ການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະ ຫນາດນ້ອຍ-ກາງ ທ. ແສງສະເດັນ ບຸນລາວົງ ທ. ໂພຄໍາ ພົມມະວົງ   ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ   ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ ທອງວັນ ສິຣິວັນ ສຸກ 27/07/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 10.00-11.00 ມ.
35 ສຶກສາການພັດທະນາຍຸດທະສາດການ ຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ ເບຍລາວ ທ. ຈິດຕະພົງ ໄຊຍະວົງສາ ທ. ສຸກທະວີ ພິມມະຈັກ   ສົມພອນ ພົນອາສາ   ຄອນສະຫວັນ ພະວໍລະຈິດ ແສງທອງ ໂພທິສານ ສຸກ 24/08/2001 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 9.00-10.00 ມ.

 

ກັບ​ຄືນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຫນ້າ