Make your own free website on Tripod.com

ເສດຖະສາດ - ຄຸ້ມຄອງ

| ກັບຄືນເວັບຫນ້າທຳອິດ | ກັບຄືນຫນ້າເວັບ "ການສຶກສາ" | ກັບຄືນຫນ້າເວັບ "ມະຫາວິທະຍາໄລ" | ດາວໂຫຼດ | ປະກາດ/ແຈ້ງການ | ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ |

ຂໍ້ມູນ

ຄະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ

ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ, ເມືອງ​ໄຊ​ທາ​ນີ, ກຳ​ແພງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ

ໂທ​ລະ​ສັບ ແລະ​ໂທ​ລະ​ສານ: , ຕູ້​ໄປ​ສະ​ນີ: 7322

ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ:

ຮອງ:

 

 

ຄຳລືຊາ ນວນສະຫວັນ (ວ່າການ)

ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ (ວິຊາການ)

ສົມຈິດ ສຸກສະຫວັດ (ບໍລິຫານ)

ມະນີສົດ ແກ້ວດາຣາ (ສູນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ)

ພາກວິຊາເສດຖະສາດ:

ແສງຈັນ ຈັນທະເສນ

ພາກວິຊາຄຸ້ມຄອງ:

ໂພສີ ທິບດາວັນ

ຈຳນວນອາຈານ:

...ຄົນ (ຍິງ...ຄົນ)

ຈຳນວນນັກສຶກສາລະບົບປົກກະຕິ:

436 ຄົນ (ຍິງ 237 ຄົນ)

ປີທີ III:

152 ຄົນ (ຍິງ 80 ຄົນ)

ພາກວິຊາ:

ປີທີ IV:

ປີທີ V:

ເສດຖະສາດ

51 ຄົນ (ຍິງ 11 ຄົນ)

78 ຄົນ (ຍິງ 41 ຄົນ)

 ຄຸ້ມຄອງ

78 ຄົນ (ຍິງ 59 ຄົນ)

77 ຄົນ (ຍິງ 46 ຄົນ)

ລະບົບພິເສດ:

351 ຄົນ (ຍິງ 118 ຄົນ)

ແຕ່​ລະ​ປີ, ຮັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ແຕ່ 120-160 ຄົນ ຕາມ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ (ໂຄ​ຕາ ແລະ​ສອບ​ເສງ) ຜ່ານ​ມາ​ທາງ​ຫ້ອງ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ມີ 3 ຊັ້ນ​ຮຽນ (ປີ III, IV ແລະ V); ປີ​ທີ III ຈະ​ຮຽນ​ທັງ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ (ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ), ປີ​ທີ IV ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ແຍກ​ສາຍ​ວິ​ຊາ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ຍັງ​ມີ​ລະ​ບົບ​ພິ​ເສດ (ພາກ​ຄໍ່າ: ແຕ່ 17.00 - 20.00 ມ.) ຊຶ່ງ​ຕ້ອງ​ສອບ​ເສງ​ເຂົ້າ ແລະ​ເສຍ​ຄ່າ​ຮຽນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ພະ​ແນກ​ເລ​ຂາ​ນຸ​ການ ຄະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ (ພຶດ​ສະ​ພາ - 2001)

ເອ​ກະ​ສານ/ຕໍາ​ລາ​ຮຽນ-ສອນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ໄດ້

 

ຂໍ້​ມູນ/ລາຍ​ລະ​ອຽດ

ດາວ​ໂຫຼດ

ຜູ້​ທີ່​ຄວນ​ສົນ​ໃຈ

     
     

ປະກາດ/ແຈ້ງການ

ສ່ວນ​ນີ້​ຂອງ​ຫນ້າ​ເວັບ ໄດ້​ຖືກ​ຈົ່ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະ​ກາດ/​ແຈ້ງ​ການ​ຜ່ານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້ ຕໍ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ, ຄູ​ອາ​ຈານ​ຂອງ​ຕົນ ຫຼື​ຕໍ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ທົ່ວໆ​ໄປ. ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ນໍາ​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ.

ກັບ​ຄືນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຫນ້າ