Make your own free website on Tripod.com

ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ

| ກັບ​ຄືນ​ເວັບ​ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ | ເສດ​ຖະ​ສາດ-ຄຸ້ມ​ຄອງ | ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັງ​ຄົມ | ສຶກ​ສາ​ສາດ | ປ່າ​ໄມ້ | ອັກ​ສອນ​ສາດ | ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ພື້ນ​ຖານ | ວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ | ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ສາດ-ສະ​ຖາ​ປະ​ນິກ| ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ແພດ |​ ກະ​ເສດ​ສາດ | ນິ​ຕິ​ສາດ-ລັດ​ຖະ​ສາດ |

ເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເລີ່ມ​ກໍ່​ຮ່າງ​ສ້າງ​ໂຕ, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຂ່າວ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ​ເອ​ກະ​ສານ/​ຕໍາ​ລາ​ຮຽນ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ທີ່​ມີ​ຊື່​ໃນ​ແຖບ​ເມ​ນູ​ເທື່ອ. ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃດ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂ່າວ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ​ເອ​ກະ​ສານ/​ຕໍາ​ລາ​ຮຽນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕົນ ແກ່​ສາຍ​ຕາ​ມະ​ຫາ​ຊົນ, ກະ​ລຸ​ນາ ຄລິກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບີ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່ "ເສດ​ຖະ​ສາດ-ຄຸ້ມ​ຄອງ"  ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຂ່າວ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ​ ມີ​ອັນ​ໃດ​ແດ່ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃດໆ.

ບັນ​ນາ​ທິ​ການ