Make your own free website on Tripod.com

​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ເອ​ກະ​ຊົນ

| ກັບ​ຄືນ​ເວັບ​ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ | ກັບຄືນຫນ້າເວັບ "ມະຫາວິທະຍາໄລ" | ວິທະ​ຍາ​ໄລ ບຸດວິເສດ

ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃດ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂ່າວ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ​ເອ​ກະ​ສານ/​ຕໍາ​ລາ​ຮຽນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕົນ ແກ່​ສາຍ​ຕາ​ມະ​ຫາ​ຊົນ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃດໆ, ກະ​ລຸ​ນາ ຄລິກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບີ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່ "ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບຸດ​ວິ​ເສດ"  ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຂ່າວ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ​ ມີ​ອັນ​ໃດ​ແດ່.

ບັນ​ນາ​ທິ​ການ