Make your own free website on Tripod.com

ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບຸດ​ວິ​ເສດ

| ກັບຄືນເວັບຫນ້າທຳອິດ | ກັບຄືນຫນ້າເວັບ "ການສຶກສາ" | ກັບຄືນຫນ້າເວັບ "ມະຫາວິທະຍາໄລ" |ກັບຄືນຫນ້າເວັບ "ວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ" | ດາວໂຫຼດ | ປະກາດ/ແຈ້ງການ | ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ |

ຂໍ້ມູນ

ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ

174 ຫນ່ວຍ 13, ບ້ານໂພນສີນວນ, ຖະຫນົນ ໂພນສີນວນ,

 ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ກຳ​ແພງ​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ

ໂທ​ລະ​ສັບ (021) 4໌51777, 451888 ແລະ​ໂທ​ລະ​ສານ: (021) 4໌51000

e-mail: bouthvisetcollege@yahoo.com

Website: http://www.geocities.com/bouthvisetcollege/

ເບີ່ງ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ບຸດ​ວິ​ເສດ

ຜູ້ອຳນວຍການ:

ຮອງ:

ຈັນສະຫວັດ ຂຸນວິເສດ

ຄຳເມີງ ພັນທະວົງ

ວິຊາການ:

ຄຳ ພົມມະທາ

ບໍລິຫານ:

ຄຳເມີງ ພັນທະວົງ

ຈຳນວນອາຈານ:

ພາຍໃນ:

ຮັບ​ເຊີນ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ສາດ ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ:

 

12 ຄົນ (ຍິງ 4 ຄົນ)

 

10 ຄົນ (ຍິງ 1 ຄົນ)

ຈຳນວນນັກສຶກສາ:

127 ຄົນ (ຍິງ ... ຄົນ)

ປີທີ I:

54 ຄົນ (ຍິງ ... ຄົນ)

ປີທີ II:

39 ຄົນ (ຍິງ ... ຄົນ)

ປີທີ III:

.34 ຄົນ (ຍິງ ... ຄົນ)

   
 

ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ (ທັນວາ - 2002)

ເອ​ກະ​ສານ/ຕໍາ​ລາ​ຮຽນ-ສອນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ໄດ້

 

ຂໍ້​ມູນ/ລາຍ​ລະ​ອຽດ

ດາວ​ໂຫຼດ

ຜູ້​ທີ່​ຄວນ​ສົນ​ໃຈ

  1. ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ທຸ​ລະ​ກິດ

  2. ໂຄງ​ສ້າງ​ຫຼັກ​ສູດ ການ​ສຶກ​ສາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ລະ​ດັບ​ຊັ້ນ​ສູງ ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບຸດ​ວິ​ເສດ

  3. Business Organiztion Structure of the Bouthviset College

1. bcbusiness_course.zip

2. bccourse_structure.zip

 

3. bcorg.zip

 

 

 

 

   

ປະກາດ/ແຈ້ງການ

ສ່ວນ​ນີ້​ຂອງ​ຫນ້າ​ເວັບ ໄດ້​ຖືກ​ຈົ່ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບຸດ​ວິ​ເສດ  ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະ​ກາດ/​ແຈ້ງ​ການ​ຜ່ານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້ ຕໍ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ, ຄູ​ອາ​ຈານ​ຂອງ​ຕົນ ຫຼື​ຕໍ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ທົ່ວໆ​ໄປ. ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ນໍາ​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ.

ກັບ​ຄືນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຫນ້າ